Wielwerk

Een paar jaar geleden startte ik met een opleiding tot coach bij Wielwerk. Inmiddels gewapend met mijn diploma, sta ik voor je klaar om samen stappen te zetten. Maar: je bent nooit uitgeleerd, dus ik ben nu volop onderweg met de opleiding tot therapeut.

De Wielwerkmethode in het kort

  • De natuurlijke stroom in beweging brengen
  • Respect voor de natuurlijke cyclus en wisselwerking in alles wat leeft
  • Vastgelopen innerlijke processen weer laten stromen
  • Het onbewuste bewust maken zodat er ruimte voor keuzes ontstaat
  • Samenhang ontdekken tussen denken, energie, gevoel, emoties, lichaam, materie en spiritualiteit.

De Wielwerkmethode is een uniek ontworpen methode, die gebaseerd is op de natuurlijke cyclus van alles wat leeft: natuurlijkheid en het meestromen. De methode is een model waarmee de natuurlijke stroom van ieder proces inzichtelijk gemaakt en begeleid kan worden. Een model waarbij het niet uitmaakt of het om een persoonlijk proces of een bedrijfsmatig proces gaat. Een methode die werkt bij psychosociale problematiek en net zo krachtig bij het opstarten van een bedrijf of project. Een methode die toepasbaar is bij het weer op gang helpen en dus laten stromen van vastgelopen processen. Op welk niveau of van welke aard dan ook…

Je kunt het zien als een kompas. Je hebt de vier windrichtingen, die allen met elkaar in verbinding staan. Zo is het ook binnen jouw eigen natuurlijke proces. Bij iedere windrichting horen eigen kwaliteiten en eigenschappen die je kunnen helpen of juist belemmeren. Deze vier processen samen vormen een middelpunt en daar sta jij.


Het Wiel als natuurprincipe

Al het natuurlijke op deze wereld vormt op zijn eigen manier een cirkel. Alle processen, hoe groot of klein dan ook, zijn onderhevig aan wisselwerking en kringloop en daarmee oneindig. Of het nu om een boom gaat of om een tijdperk: alles is aan dezelfde natuurwetten gebonden. En de natuurwet van het Wiel is dat alles altijd in beweging is in een natuurlijke richting. De zon gaat altijd in dezelfde windrichting op en beschrijft iedere dag dezelfde boog, om de volgende dag het proces weer te herhalen. Vanzelfsprekend maken ook wij mensen deel uit van deze wereld en dus hebben wij met dezelfde principes te maken. Het enige verschil met de zon is dat wij een keuze hebben. Soms kiezen we ervoor om tegen de stroom in te gaan. We verzetten ons tegen de natuurlijke gang van zaken, weigeren rekening te houden met wisselwerking en vragen ons vervolgens vertwijfeld af waarom het allemaal niet loopt zoals wij willen.

Bron: www.wielwerkopleidingen.nl

 

Als Wielwerkcoach luister ik naar jouw verhaal, we ontdekken waar jij staat in jouw Wiel en maken een plan om dat doel te bereiken, waardoor alles in jou weer natuurlijk gaat stromen.